เนื้อหา

CECT-SEM-10 การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

  • ฮิต: 7527
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานทุกรูปแบบ รองรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ตลอดจนการออกแบบ band beam และโครงสร้างพื้นไร้คานที่มีกำแพงเฉือน เป็นหลักสูตรแรกประจำปี 2558 ที่ CECT ภูมิใจนำเสนอ อัดแน่นด้วยสาระ ในบรรยายการเรียนอย่างง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรคลาสสิกพรีเมี่ยมของ CECT

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-10
กำหนดการ: ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 27, 28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2558 (3 วัน)

เวลา: 9:00-16:00
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:  ใช้หนังสือ 2 เล่ม
AP-SP-05 การออกแบบโครงสร้างพื้นที่ไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก VOLUME 1
AP-SP-06 การออกแบบโครงสร้างพื้นที่ไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก VOLUME 2

apspecial05 vol1 260x357  apspecial06 vol2 260x357

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2558)
09:00-10:30  ทฤษฏีการออกแบบพื้นไร้คาน 1
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  ทฤษฎีการออกแบบพื้นไร้คาน 2
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
13:00-14:30  การออกแบบพื้นไร้คานท้องเรียบรับแรงแนวดิ่งด้วยวิธี Direct Design Method (DDM)
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบพื้นไร้คานมีแป้นหัวเสาและหมวกเสารับแรงแนวดิ่งด้วยวิธี Direct Design

วันที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2558)
09:00-10:30  ตัวอย่างการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบรับแรงแนวดิ่งและแรงลมด้วยวิธี Equivalent frame
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสารับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) ด้วยวิธี Equivalent frame ตอน 1
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสารับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) ด้วยวิธี Equivalent frame ตอน 2
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบพื้นไร้คานแบบมี Band beam รับแรงแนวดิ่ง

วันที่ 3 (1 มีนาคม 2558)
09:00-10:30  การออกแบบพื้นไร้คานแบบมี ฺฺBand beam รับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหว ตอน 1
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบพื้นไร้คานแบบมี Band beam รับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหว ตอน 2
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบพื้นไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนในระบบ Building frame system ตอน 1
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบพื้นไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนในระบบ Building frame system ตอน 2

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบพื้นไร้คาน
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Direct Design Method ตามมาตรฐาน ACI318 
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Equivalent Frame Method ตามมาตรฐาน ACI318
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กกรณีที่มี drop panel, column capital
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นไร้คานรับแรงแนวดิ่ง แรงลมตามมยผ.1311-50 แรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯปี 2550 และแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี band beam รับแรงแนวดิ่ง และแรงด้านข้าง
7. ได้รับความรู้เกี่ยวกับออกแบบพื้นไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนในระบบโครงสร้างชนิด Building Frame System


หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
ค่าอบรม

ค่าอบรม 9,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ: สำหรับผุ้ที่มีหนังสือ AP-SP-05 และ AP-SP-06 และไม่ต้องการรับหนังสือประกอบการอบรมเพิ่มเติม สามารถขอส่วนลด 800 บาท แต่ต้องชำระเงินก่อนวันที่ 10 กพ. 2558 

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • เอกสารประกอบการอบรม AP-SP-05 และ AP-SP-06
  • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน
  • Break ชา-กาแฟ 6 มื้อ 
  • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
  • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
  • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน สมัครก่อนได้ก่อน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01

 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849363
ผู้เข้าชมวันนี้
67

Currently are 6 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top