เนื้อหา

CECT-SEM-08 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณแรงต้านทาน (LRFD)

 • ฮิต: 4836
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณแรงต้านทาน (LRFD)

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆสำหรับการออกแบบหน้าตัดโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตัวคูณความต้านทาน LRFD เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานโครงสร้างเหล็กเลยจนถึงผู้ที่มีพื้นความรู้พอควรแต่อยากเสริมความมั่นใจการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนหลักสูตรนี้ เพราะจะเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-08
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์ 1-2 พฤษจิกายน 2557 (2 วัน)

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท ซ. 20 (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน) แผนที่
โรงแรมและการ  เดินทาง คลิกที่นี่
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ: AP-SP-10 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณความต้านทาน (LRFD)

AP-SP-10 260x357  

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (1 พฤษจิกายน 2557)
09:00-10:30  การออกแบบชิ้นส่วนรับแรงดึงด้วยวิธี LRFD
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบเสาเหล็กด้วยวิธี LRFD
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบคานเหล็กด้วยวิธี LRFD
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบเสาเหล็กรับโมเมนต์ด้วยวิธี LRFD

วันที่ 2 (2 พฤษจิกายน 2557)
09:00-10:30  การออกแบบรอยต่อสลักเกลียวด้วยวิธี LRFD
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบรอยต่อเชื่อมด้วยวิธี LRFD
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงถักเหล็ก (Steel truss) ด้วยวิธี LRFD
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงเฟรมเหล็ก (Steel frame) ด้วยวิธี LRFD

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  
รายการหนังสือ 21 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ดร. อมร แนะนำงานสัมมนา
ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
เมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม

ค่าอบรม 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม AP-SP-10
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 2 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 4 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน สมัครก่อนได้ก่อน ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849364
ผู้เข้าชมวันนี้
68

Currently are 4 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top