คุยกับผู้เขียน AP-series

  • ฮิต: 5544
ความมุ่งหมายของ webboard “คุยกับผู้เขียน AP-series”

Webboard นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อหนังสือ AP-Series ได้ทำความเข้าใจในการอ่านและศึกษาหนังสือชุด AP-series ได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ซื้อสามารถสอบถามที่ผู้เขียนหนังสือใน webboard นี้ได้โดยตรง

Webboard นี้จัดทำในรูปแบบ คำถาม-คำตอบ หรือ Q&A เพื่อสร้างฐานข้อมูลดัชนีคำถามคำตอบสำหรับการสืบค้นต่อไปในอนาคต

กฎระเบียบการใช้ Webboard คุยกับผู้เขียน AP-Series

ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานห้องคำถาม-คำตอบของ CECT ทุกท่าน โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม
1. Webboard นี้ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก AP-Series ในการตั้งคำถามและสืบค้นคำถามคำตอบที่มีผู้ถามไว้แล้วในฐานข้อมูล
2. Webboard นี้ไม่ใช่การพูดคุยกันเองระหว่างสมาชิก ดังนั้นสมาชิก AP-Series เมื่อตั้งคำถามแล้ว ทีมงานจะตรวจทานคำถาม และให้คำตอบโดยเร็วที่สุด จากนั้นทีมงานจะปิดกระทู้คำถามนั้น หากผู้ถามยังสงสัยในคำตอบจะต้องตั้งกระทู้ใหม่โดยอ้างอิงจากหมายเลขกระทู้เดิม
3. Webboard นี้อนุญาติให้ถามคำถามเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับหนังสือ AP-Series และ AP-Special เท่านั้น
4. Webboard นี้ได้แบ่งห้องถามตอบออกเป็นตามชุด AP-series ต่างๆ เช่น AP-series 55, AP-special 55 และ AP-series 56 ขอความกรุณาโพสต์คำถามให้ตรงห้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่ตรงกับชุด AP-Series
5. โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในการใช้ webboard ดังนี้
5.1 ห้ามลงข้อความ รูปภาพ link หรือ สื่ออื่นใด ที่ขัดต่อศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย
5.2 ห้ามลงข้อความ รูปภาพ link หรือ สื่ออื่นใด ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
5.3 ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง รูปภาพ link หรือ สื่ออื่นใด ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร ด้วยเช่นเดียวกัน
5.4 ห้ามแสดงความจำนงที่จะทำการซื้อ ขาย สินค้าหรือบริการใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากทาง CECT

5.5 ห้ามลงข้อความ รูปภาพ link หรือ สื่ออื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางหมิ่นประมาท และรวมถึงการใช้ชื่อ

848824
ผู้เข้าชมวันนี้
169

Currently are 5 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top