หนังสือชุด AP-series'55

   

สนใจหนังสือโปรดติดต่อ
โทร: 02-530-1803, 090-078-8978, 081-398-2741  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AP-001: การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ: Advanced Structural Design of Reinforced Concrete Footing
ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
/ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน/ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

 

เนื้อหาในเล่ม

 • วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น
 • วิศวกรรมฐานรากเบื้องต้น
 • การออกแบบเหล็กเสริมในฐานราก
 • การออกแบบเหล็กเสริมในฐานรากด้วยวิธี STM
 • การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพ
 • การวิเคราะห์ฐานรากปูพรมบนเสาเข็ม
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานแพแบบแข็งเกร็งรองรับกำแพงเฉือน
 • การออกแบบฐานรากยืดหยุ่น
 • การออกแบบฐานรากรับแรงทางข้าง
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากเดี่ยวบนเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากรับกำแพงเฉือนต้านแผ่นดินไหว
 • การออกแบบฐานรากด้วยวิธี FEM
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากแพด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์

 

 

AP-002: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีแบบจำลอง Strut-and-Tie

ชื่อภาษาอังกฤษ: Reinforced Concrete Design with STRUT-AND-TIE Model

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

 

เนื้อหาในเล่ม

 • บทนำ
 • การออกแบบคานลึก
 • การออกแบบคานปลายบากและคานบากบ่า
 • การออกแบบแป้นหูช้างและเชิงยื่น
 • การออกแบบเหล็กหิ้วเพื่อการเบี่ยงแรงด้วยวิธี STM
 • การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตด้วยวิธี shear friction theory
 • การออกแบบฐานราก
 • การออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพานด้วยวิธี STM
 • การออกแบบองค์อาคารที่มีช่องเปิด
 • การใช้โปรแกรม Cast สำหรับการออกแบบด้วยวิธี+STM

 

 

AP-003: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้านแผ่นดินไหวด้วย วิธีพลศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Seismic Design of Reinforced Concrete Structures by Dynamic Method

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
/ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน 

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

 

เนื้อหาในเล่ม

 • รูปแบบทางโครงสร้างและความไม่ปรกติของโครงสร้าง
 • พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการสั่นไหว
 • หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบอาคารระบบ Dual System สูง 8 ชั้น โดยวิธีพลศาสตร์
 • การสร้างสเปกตรัมผลตอบสนองสำหรับการออกแบบอาคารต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302
 • การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลา
 • การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารที่มีการเคลื่อนตัวและการบิด
 • ตัวอย่างการคำนวณคาบธรรมชาติและรูปแบบการสั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

AP-004: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวขั้นสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ: Advanced Seismic Design of Reinforced Concrete Structures

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
/ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

 

เนื้อหาในเล่ม

 • พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว
 • กฏกระทรวงปี 2550 และการคำนวณแรงแผ่นดินไหว
 • หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว มยผ. 1301-54
 • รูปแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
 • ตัวอย่างการออกแบบคานและจุดต่อต้านทานแรงเฉือนภายใต้แรงแผ่นดินไหว
 • การออกแบบกำแพงเฉือนต้านแผ่นดินไหว
 • การออกแบบโครงข้อแข็ง คสล. ต้านแผ่นดินไหว
 • ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างระบบ+Dual+ต้านแผ่นดินไหว
 • การออกแบบเสาเข็มต้านทานแรงแผ่นดินไหว

 


848848
ผู้เข้าชมวันนี้
193

Currently are 4 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top