หนังสือชุด AP-special'56

สนใจหนังสือโปรดติดต่อ
โทร: 02-530-1803, 090-078-8978, 081-398-2741  
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

AP-SP-05: การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก VOLUME 1

ชื่อภาษาอังกฤษ: Design of Reinforced Concrete Flat Slab Structures VOLUME1
ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
จำนวนหน้า: 364 หน้า
ราคา: 600 บาท
ISBN:
สำหรับสมาชิกวีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

 

เนื้อหาในเล่ม

 • การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารชนิดโครงข้อแข็งโดยวิธีประมาณ
 • ทฤษฎีการคำนวณและออกแบบพื้นไร้คานภายใต้แรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว
 • ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานท้องเรียบรับแรงแนวดิ่งด้วยวิธี Direct Design (DDM)
 • ตัวอย่างการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสาและหมวกเสารับแรงแนวดิ่งด้วยวิธี direct design (DDM)
 • ตัวอย่างการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบรับแรงแนวดิ่งและแรงลมด้วยวิธี Equivalent frame
 • ตัวอย่างการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบรับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธี Equivalent frame

 

 

AP-SP-06: การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก VOLUME 2

ชื่อภาษาอังกฤษ: Design of Reinforced Concrete Flat Slab Structures VOLUME2
ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ราคา: 635 บาท
ISBN:
สำหรับสมาชิกวีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสารับแรงแนวดิ่งและแรงลมด้วยวิธี Equivalent frame
 • การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสารับแรงแนวดิ่งและแรงแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ด้วยวิธี Equivalent frame
 • การออกแบบพื้นไร้คานแบบมีคานกว้าง (Band beam) รับแรงในแนวดิ่ง
 • การออกแบบพื้นไร้คานแบบมีคานกว้าง (Band beam) รับแรงแนวดิ่งและแรงลม
 • การออกแบบพื้นไร้คานแบบมีคานกว้าง (Band beam) รับแรงแนวดิ่งและแผ่นดินไหว
 • การออกแบบพื้นไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนในระบบ Building Frame System

 

AP-SP-07: แนวทางการออกแบบ การประเมินและการเสริมกำลังอาคารเก่าเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ: Guideline for design, evaluation and retrofitting existing buildings for seismic resistance in Thailand
ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
จำนวนหน้า: 286 หน้า
ราคา: 350 บาท
ISBN:
สำหรับสมาชิกวีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • หลักการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว
 • รูปแบบ การใช้งาน และความไม่ปรกติของโครงสร้าง
 • การประเมินโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวด้วยวิธีพื้นฐาน
 • การเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารและสะพาน
 • การเสริมความแข็งแรงเสาด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์และแจ๊กเก็ตปูนเฟอโรซีเมนต์
 • การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างด้วยวิธี Pushover Analysis
 • มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย มยผ. 1302 (ฉบับล่าสุด)

 

AP-SP-08: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS Volume 1: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน

ชื่อภาษาอังกฤษ: -
ผู้แต่ง: รศ.ดร. อมร พิมานมาศ, ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
จำนวนหน้า: -
ราคา: -
ISBN:
สำหรับสมาชิกวีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

ส่วนที่ 1 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน

 • บทที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงถัก 2 มิติ
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงถัก 3 มิติ
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 3 มิติ
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงสร้าง grid

ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้งานอาคารจริง

 • บทที่ 7 การจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างโครงเฟรม+กำแพงเฉือนระบบ Dual system
 • บทที่ 8 การออกแบบโครงเฟรม+กำแพงเฉือนระบบ dual system
 • บทที่ 9 การสร้างแบบจำลองอาคารจริง 8 ชั้น
 • บทที่ 10 การออกแบบอาคารจริง 8 ชั้น

AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS Volume 2: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ: -
ผู้แต่ง: ผู้แต่ง รศ.ดร. อมร พิมานมาศ, ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง
แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน
จำนวนหน้า: -
ราคา: -
ISBN:
สำหรับสมาชิกวีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

ส่วนที่ 3

 • บทที่ 11 การออกแบบเสาเข็มเดี่ยวรับแรงแผ่นดินไหว
 • บทที่ 12 การออกแบบฐานรากรับกำแพงเฉือน
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหวและแรงลม
 • บทที่ 14 การประสานการทำงานระหว่าง ETABS, CSICOLUMN และ SAFE
 • บทที่ 15 การออกแบบเสาเข็มต้านแรงด้านข้างด้วยโปรแกรม ETABS + CSI column
 • บทที่ 16 การออกแบบฐานรากรับ shear wall จาก etabs ด้วย SAFE
 • บทที่ 17 การออกแบบฐานรากรับ shear wall จาก etabs ด้วย SAFE วิธีทางตรงและวิธีทางเลือก
848839
ผู้เข้าชมวันนี้
184

Currently are 2 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top