หนังสือชุด AP-special'55


สนใจหนังสือโปรดติดต่อ
โทร: 02-530-1803, 090-078-8978, 081-398-2741 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


AP-001W: การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (ฉบับวิธีหน่วยแรงใช้งาน)


ชื่อภาษาอังกฤษ: Advanced Structural Design of Reinforced Concrete Footing (Working Stress Design Version)

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
/ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน/ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม 
คล้ายกับ AP-001 แต่การออกแบบในหนังสือ AP-001W จะใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (working stress design) เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

 • วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น
 • วิศวกรรมฐานรากเบื้องต้น
 • การออกแบบเหล็กเสริมในฐานราก
 • การออกแบบเหล็กเสริมในฐานรากด้วยวิธี STM
 • การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพ
 • การวิเคราะห์ฐานรากปูพรมบนเสาเข็ม
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานแพแบบแข็งเกร็งรองรับกำแพงเฉือน
 • การออกแบบฐานรากยืดหยุ่น
 • การออกแบบฐานรากรับแรงทางข้าง
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากเดี่ยวบนเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากรับกำแพงเฉือนต้านแผ่นดินไหว
 • การออกแบบฐานรากด้วยวิธี FEM
 • ตัวอย่างการออกแบบฐานรากแพด้วยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์

 

AP-special 1: เทคนิคการออกแบบอาคารบนดินและใต้ดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Design Techniques for Super and Sub-structures

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • ภาคที่ 1 การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว
 • ภาคที่ 2 การคำนวณออกแบบแก้ไขงานฐานราก
 • ภาคที่ 3 มุมนักออกแบบ
 • ภาคที่ 4 การใช้โปรแกรม Response 2000 และ PCA Column วิเคราะห์หน้าตัดและอื่นๆ

AP-special 2: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง) VOLUME 1

ชื่อภาษาอังกฤษ: Reinforced Concrete Design (Basic and Advanced level) VOLUME 1

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • บทที่ 1 พื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • บทที่ 2 วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กและรายละเอียดเหล็กเสริมเบื้องต้น
 • บทที่ 3 น้ำหนักบรรทุกการถ่ายแรงและการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น 

 • บทที่ 4 องค์อาคารรับแรงดัด
 • บทที่ 5 แผ่นพื้นทางเดียวและคานต่อเนื่อง
 • บทที่ 6 การออกแบบหน้าตัดรับแรงเฉือน
 • บทที่ 7 แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • บทที่ 8 การออกแบบหน้าตัดรับแรงบิด
 • บทที่ 9 การออกแบบคานลึก
 • บทที่ 10 การออกแบบแรงยึดหน่วง

 

AP-special 3: การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง) VOLUME2

ชื่อภาษาอังกฤษ: Reinforced Concrete Design (Basic and Advanced level) VOLUME 2

ผู้แต่ง: รศ.ดร.อมร พิมานมาศ

แบบหนังสือ: ปกแข็ง - อาร์ตมัน

สำหรับสมาชิก: วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • บทที่ 11 การออกแบบบันได
 • บทที่ 12 การออกแบบองค์อาคารพิเศษด้วยวิธีแรงเฉือนเสียดทาน
 • บทที่ 13 การออกแบบหน้าตัดรับแรงอัด

 • บทที่ 14 การออกแบบเสายาว
 • บทที่ 15 การออกแบบฐานราก
 • บทที่ 16 การออกแบบหน้าตัดเชิงประกอบ
 • บทที่ 17 คอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น
 • บทที่ 18 การออกแบบองค์อาคารพิเศษด้วยวิธี strut-and-Tie
 • บทที่ 19 การออกแบบกำแพงกันดิน
 • บทที่ 20 การออกแบบสภาวะใช้งานของโครงสร้าง
 • บทที่ 21 การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เอกสารอ้างอิง สูตรสำหรับการวิเคราะห์คาน

AP-special 4: การออกแบบโครงสร้างอาคารรับภัยพิบัติ

รหัสหนังสือ:AP-special 4

** คลิกที่หนังสือเพื่ออ่านฟรี (เฉพาะสมาชิก AP-special) **

ชื่อภาษาอังกฤษ: Design Guideline for Structures Against Disasters

ผู้แต่ง:
รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

แบบหนังสือ:
ปกอ่อน – อารต์มัน

สำหรับสมาชิก:
วีดีโอสื่อการเรียนรู้/ เนื้อหาเพิ่มเติม/ ถาม-ตอบกับผู้เขียนหนังสือ

เนื้อหาในเล่ม

 • บทที่ 1  ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 2  ระบบโครงสร้างและการจัดรูปทรงอาคารให้ต้านแผ่นดินไหว
 • บทที่ 3  การคานวณแรงแผ่นดินไหวและการกาหนดรายละเอียดการเสริมเหล็กให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจากัด


 • บทที่ 4  เทคนิคการออกแบบงานเสริมกาลังโครงสร้างด้วยแผ่น CFRP
 • บทที่ 5  การเสริมความแข็งแรงอาคารเตี้ยและอาคารสูงต้านแผ่นดินไหว
 • บทที่ 6  ความเสี่ยงสึนามิสาหรับประเทศไทย
 • บทที่ 7  แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อต้านสึนามิ
 • บทที่ 8  การประเมินอาคารสาธารณะเพื่อใช้เป็นอาคารหลบภัยสึนามิ
 • บทที่ 9  โครงสร้างอาคารรับภัยพิบัติน้าท่วม
 • บทที่ 10 แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อต้านอัคคีภัย
 • บทที่ 11 แนวทางการออกแบบอาคารต้านแรงระเบิด
848832
ผู้เข้าชมวันนี้
177

Currently are 3 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top