• ฮิต: 6524
 การสัมมนากึ่ง Talk Show โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร ตอนที่ 1
กำหนดการ: 6 กรกฎาคม 2556 
            เวลา: 8:00-17:30
            สถานที่: ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซ. สุขุมวิท 20 (รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี
            อโศก รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสุขุมวิท) แผนที่โรงแรมและการ  เดินทาง คลิกที่นี่


                       **
ขออภัยทางบริษัทฯมีความจำเป็นที่
จะต้องเลื่อนวันจัดสัมมนาออกไป
                               จากเดิม 18 พฤษภาคม เป็น 6 กรกฎก
าคม 2556 **

โปรแกรมการจัดงาน

ช่วงที่ 1 อินโทร เวลา 8:00-9:30
08:00-09:00  ลงทะเบียน รับสูจิบัตรเข้าร่วมงาน
09:00-09:30  ดร. อมร แถลงเปิดตัวหนังสือ AP-Series 56 ชุดใหม่ 5 เล่ม

ช่วงที่ 2 การบรรยายหลัก เวลา 9:30-16:00 (ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ)
09:30-10:30  1. เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SAP และ ETABS 
10:30-11:00  ชา-กาแฟ 
11:00-12:00  2. เทคนิคการออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SAFE 
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์)
13:00-14:00  3. เทคนิคการคำนวณเหล็กในพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง
14:00-15:00  4. เทคนิคการคำนวณเหล็กเสริมโดยใช้วิธี Strut-and-tie ฉบับพิเศษ
15:00-15:30  ชา-กาแฟ

ช่วงที่ 3 ช่วงปิดท้าย เวลา 15:30-16:45
15:30-16:00 แนะนำการอ่านหนังสือ AP-Series และ AP-Special โดย ดร. อมร
16:00-16:45 แนะนำเคล็ดลับเตรียมความพร้อมเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร

ช่วงที่ 4 ชมและสั่งจองหนังสือAP-Series AP-Special โดย ดร.อมร เวลา 16:45-17:30
ชมและสั่งจองหนังสือ 14 เล่มของ ดร. อมร ประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-series 56 จำนวน 5 เล่ม

ดร. อมร แนะนำงานสัมมนา
ประวัติวิทยากรหลัก รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
เมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
 • อนุกรรมการกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร
 • รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงาน สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • รองประธานอนุกรรมการประสานงานภัยพิบัติ สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการวัดผลผู้ตรวจสอบอาคาร สภาวิศวกร
 • ผู้ชำนาญการพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา การเคหะแห่งชาติ
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 14 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56 (เปิดตัวในงานเท่านั้น ไม่รับจองหรือจำหน่ายก่อนวันงาน)
     
 

ค่าอบรม
 • ค่าอบรม 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับสมาชิก AP-Series หรือ AP-special 55 สามารถใช้สิทธิ์ ลด 10% แต่ต้องชำระเงินก่อน 15 กุมภาพันธ์  2556 เท่านั้น

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • หนังสือประกอบการอบรม
 • พิเศษแถมหนังสือ คู่มือการเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว
 • อาหารกลางวันบุฟเฟต์ + break 2 มื้อ
 • รับคะแนนสะสม 2500 คะแนน

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 300 คน สมัครก่อนได้ก่อน ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

  
ใบวุฒิบัตรที่จะได้รับในวันงาน
                                                               
certificate CECT-SEM-01

                                    คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

849365
ผู้เข้าชมวันนี้
69

Currently are 4 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top