• ฮิต: 25052

banner seminar main

หัวข้อสัมมนา ปี 2559

รหัส CECT-SEM-19  การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น อย่างง่าย รุ่นที่ 2 เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-18  การออกแบบโครงสร้างพื้น พื้นไร้คาน พื้นวางบนดิน และฐานรากรับแรงซับซ้อนด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 3 วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 23-25 กันยายน 2559  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-17 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3 วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 7, 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


หัวข้อสัมมนา ปี 2558


รหัส CECT-SEM-15  การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-13  การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างยากด้วยวิธีอย่างง่าย Simplified Analysis and Design of Structures วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-12 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว วันที่ 28-29-30 พฤษภาคม 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-11 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP : Module 1 Frame and Truss structures วันที่ 1-2-3 พฤษภาคม 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-10  การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2558  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่หัวข้อสัมมนา ปี 2557

รหัส CECT-SEM-01 โครงสร้างเรื่องง่ายๆสไตล์ ดร. อมร ตอนที่ 1 วันที่ 6 กรกฏาคม 2556 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-02
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-03 การออกแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวและอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย วันที่ 18-19 มกราคม 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-02E  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 2 วันที่ 21,22,23 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-04 การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 เมษายน 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-05
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-06 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-07 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-08 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณความต้านทาน (LRFD) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

รหัส CECT-SEM-09 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 ธันวาคม 2557  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

848833
ผู้เข้าชมวันนี้
178

Currently are 3 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top